iranmatikanlogo
logo
  • بند - الف - مبلغ یازده هزار و سیصد و هشتاد میلیارد ریال از محل منابع موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد
    • بند - 1 - مبلغ هفت هزار و دویست و هشتاد میلیارد ریال به صورت کمک و وجوه اداره شده ، بابت اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار .
    • بند - 2 - مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد ریال به صورت کمک و وجوه اداره شده بابت اجرای عملیات انتقال آب تا مزارع و لایروبی قنوات
    • بند - 3 - مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال به صورت کمک و وجوه اداره شده بابت اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی
  • بند - ب - میزان مشارکت بهره برداران براساس بند (5) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تعیین میشود .