iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • شماره - 800/493 , مورخ 17/1/1390 - در اجرا اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی استخدام مهندسین ناظر مزارع گندم کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 10/12/1389 و تایید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ میگردد . قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی :
    • ماده - واحده - دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر ظرف سه سال با رعایت حکم بند ( ج ) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری ، تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که از سال زراعی 1382 به بعد حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا در تعاونی های تولید به عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت جهاد کشاورزی استان ها ، شهرستان ها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یاد شده باشند ، با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پست های عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستان ها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام نماید
      • تبصره - - - اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر و یا سابقه کاری طولانی تر از اولویت در استخدام برخوردارند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تایید شورای نگهبان رسید .