iranmatikanlogo
logo
 • بند - 1 - ارایه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت ، حواله وجه ، صدور و پرداخت چک ، ارایه تسهیلات ، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت ، صدور ضمانت نامه ، خرید و فروش ارز ، خرید و فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت ، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته ، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک های اطلاعاتی موسسات اعتباری میباشد .
 • بند - 2 - ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است .
 • بند - 3 - لازم است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی ، نظارت دقیق و ویژه ای به هنگام افتتاح و انسداد هرگونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال شود .
 • بند - 4 - فرم های مربوط به ارایه خدمات به ارباب رجوع باید به گونه ای طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی ، شناسه ملی ، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد ) و کد پستی وی بر روی آن فراهم باشد .
 • بند - 5 - بانک های اطلاعاتی موسسات اعتباری باید به نحوی طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی ، شناسه ملی ، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد ) و کد پستی وی در آن فراهم بوده و جستجو براساس شناسه های مذکور امکانپذیر باشد .
 • بند - 6 - داده های موجود در بانک های اطلاعاتی مزبور باید به صورت ادواری ( هر شش ماه یک بار )، از طریق ارسال آن ها به مراجع ذی ربط ، به روز شده و صحت آن ها کنترل شود .
 • بند - 7 - موسسات اعتباری باید واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود ، به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی ایجاد و مشخصات تفصیلی کارکنان آن را مطابق فرم پیوست به مدیریت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .
 • بند - 8 - لازم است موسسات اعتباری هرگونه تمهیدات لازم برای حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی از جمله تهیه نرم افزار های موردنیاز برای تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک و نیز طراحی ساز و کار های مقتضی به منظور نظارت و کنترل بر فرایند های مبارزه با پولشویی و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن فرایند ها را فراهم آورده و مراتب را برای اخذ تایید به این بانک گزارش نمایند .
 • بند - 9 - موسسات اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک ، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش شود .
 • بند - 10 - لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه معاملات بیش از سقف مقرر در آیین نامه که ارباب رجوع وجه آن ها را به صورت نقدی پرداخت میکند ، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع ، گزارش گردد .
 • بند - 11 - خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس ، صرفا از طریق شبکه بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است . کلیه موسسات اعتباری و صرافی های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد ، ارسال دارند .
 • بند - 12 - موسسات اعتباری باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم ، نظارت دقیق و ویژه ای را بر شعب و نمایندگی های خارج از کشور خود به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال نمایند .
 • بند - 13 - مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی ( اعم از فعال و غیر فعال ) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع در موسسات اعتباری ، باید به صورت فیزیکی و یا دیگر روش های قانونی حداقل به مدت 5 سال پس از پایان عملیات نگهداری شوند .
 • بند - 14 - مقتضی است موسسات اعتباری ترتیبات لازم را برای برقراری دوره های آموزشی به دو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشویی فراهم نمایند .
 • بند - 15 - موسسات اعتباری باید نسبت به توجیه ، آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در خصوص تکالیف عمومی آن ها و نیز مزایای اجرای قانون ، به نحو مقتضی اقدام نمایند . از ابتدای بهمن ماه سال جاری ، پرداخت وجه نقد بیش از 150 میلیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود . موسسات اعتباری موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی به عموم مردم برای استفاده از روش های جایگزین ، اقدام نمایند . امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده ، اراده نظام بانکی کشورمان در خصوص مبارزه با پولشویی در عرصه داخلی و بین المللی بیش از پیش محرز میگردد .( اخبار مصوبات ).