iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • بند - 1 - آیا منظور از عبارت " آب رسانی روستا ها " در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی آب آشامیدنی روستا ها میباشد ؟
  • بند - 2 - آیا منظور از عبارت " بهسازی " طرح های هادی و جامع روستایی است ؟ نظریه مجلس
    • ماده - واحده -
      • بند - 1 - منظور از عبارت " آب رسانی " در قانون ، آب آشامیدنی روستا ها میباشد .
      • بند - 2 - در مورد عبارت " بهسازی " نیز موضوع مربوط به اجرا عملیات بهسازی است و مغایرتی با وظایف سایر دستگاه ها ندارد . تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی