iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - واحده - قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و الحاقیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح میگردد :
  • بند - 1 - عنوان قانون به « قانون بیمه کشاورزی » اصلاح میگردد
  • بند - 2 - در ماده واحده پس از عبارت « انواع محصولات کشاورزی » کلمه « درختان » و بعد از کلمه « طوفان » عبارت « بادهای گرم موسمی » و پس از عبارت « امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای » عبارت « و همچنین ابنیه ، تاسیسات ، مستحدثات ، قنوات ، چاه های آب کشاورزی و تاسیسات آبیاری ، فعالیت ها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید ( ماشین آلات ، ابزار و ادوات کشاورزی )، در قبال حوادث بیمه پذیر » اضافه گردید .
  • بند - 3 - در تبصره (3) عبارت « یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کشاورزی » حذف و عبارت « سه نفر نماینده به معرفی وزیر جهاد کشاورزی » جایگزین گردید .
  • بند - 4 - تبصره (5) حذف و شماره تبصره های بعدی اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (8) به شرح زیر الحاق گردید :
   • تبصره - 8 - دولت مکلف است با توجه به قسمت اخیر بند « ج » ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه جدید صندوق بیمه کشاورزی را تهیه ، تصویب و ابلاغ نماید .
  • بند - 5 - در این قانون عناوین « صندوق بیمه محصولات کشاورزی » به « صندوق بیمه کشاورزی » ، « وزیر کشاورزی » به « وزیر جهاد کشاورزی » و « شورای عالی » به « مجمع عمومی » اصلاح گردید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1387 به تایید شورای نگهبان رسید . رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی