iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - وزارت نیرو مکلف است براساس اختیار قانونی ، تعرفه های برق بخش کشاورزی را به نحوی که مشتمل بر انواع مصارف در کلیه واحد های تولید کننده محصولات کشاورزی اعم از زراعی ، باغبانی ، دامی و آبزیان باشد ، در ذیل عنوان « تعرفه های کشاورزی » تنظیم و ابلاغ کند .