iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - اخذ موافقت اصولی یا حواز تاسیس از دستگاه ذی ربط
  • بند - 2 - اخذ مجوز ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  • بند - 3 - تعیین کاربری در کار گروه معماری و شهرسازی استان ها در حریم شهر ها و خارج از محدوده و حریم شهر ها .
  • بند - 4 - اخذ پروانه ساختمان از شهرداری ها در حریم شهر ها و مراجع موضوع ماده (6) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهر ها . این تصویبنامه در تاریخ 7/5/1387 به تائید مقام ریاست جمهوری رسیده است . ردیف مصداق ردیف مصداق 1 طرح های گردشگری 17 نمایشگاه های بین المللی 2 مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 18 جایگاه های عرضه سوخت و فرآورده های نفتی 3 مجتمع های تفریحی و توریستی غیر مسکونی ( هتل ، متل و ...) 19 پارکینگ های عمومی 4 مجتمع های ورزشی 20 مراکز خدمات کشاورزی روستایی 5 استخرهای آبگرم و آب های معدنی و محوطه موردنیاز آن ها 21 ایستگاه ها و تاسیسات مربوط به خدمات زیربنایی آب ، برق ، گاز ، تلفن و فاضلاب 6 زائرسرا و توسعه اماکن زیاتی 22 محل دفن زباله و بازیافت آن 7 مساجد و نمازخانه های بین راهی 23 آسایشگاه ها ، خانه سالمندان و مراکز نگهداری بیماران خاص 8 سرویس های بهداشتی 24 پایگاه های امدادی 9 فرودگاه ها 25 مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزی 10 پایانه های مسافربری و باربری 26 گورستان ها 11 پایانه ها و بازارچه های مرزی 27 آب انبار های عمومی 12 راه ها و راه آهن و تاسیسات وابسته و حریم آن ها و کارگاه های راهسازی 28 ایستگاه های هواشناسی 13 راهدارخانه ها 29 نیورگاه های تولید و تاسیسات توزیع برق 14 میادین میوه و تره بار 30 بنادر و تاسیسات وابسته 15 باغ وحش 31 کشتارگاه ها 16 پارک ها و فضای سبز