iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - بانک ها و موسسات اعتباری طبق روال معمول میتوانند سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را با ارزیابی ریسک های مرتبط با آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی از اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند .
  • بند - 2 - حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحد های تولیدی و غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در چارچوب آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یک هزار و یک صد و چهل و یکمین جلسه مورخ 23/3/1391 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 122342/91 مورخ 10/5/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداکثر 20 درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته هر بانک یا موسسه اعتباری باشد . خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحد های ذی ربط آن بانک و موسسه اعتباری ابلاغ گردد .