iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - 1 - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود به منظور نگهداری ، بهره برداری ، توسعه ، بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستا ها اعم از تصفیه خانه ، خطوط انتقال ، مخازن ، سیستم های کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب ، شرکتی در هر استان تشکیل دهد . این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و این قانون اداره خواهد شد .
  • تبصره - 1 - نظارت و هماهنگی امور ستادی ، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکت های مزبور به عهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود .
  • تبصره - 2 - جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راه اندازی و تقویت این شرکت ها تاسیسات ، ماشین آلات و دیگر اموال موردنیاز ، وسایل لازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکت های مذکور واگذار نماید .
 • ماده - 2 - مشترکین موظف به پرداخت آب بها جهت تامین هزینه های نگهداری فعالیت های موضوع این قانون خواهند بود . دولت موظف است اعتبارات ترمیم ، توسعه ، نگهداری و ایجاد شبکه های آب رسانی روستا ها را که دربودجه های سالانه منظور مینماید در اختیار شرکت های مذکور قرار دهد .
  • تبصره - 1 - جهاد سازندگی مکلف است نیرو های موردنیاز این شرکت ها را از پرسنل جهاد سازندگی تامین نماید .
  • تبصره - 2 - شرکت های موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود .
 • ماده - 3 - شرکت هر استان ، میتواند با رعایت صرفه و صلاح و با توجه به تعداد روستا های تحت پوشش ، وجود پروژه های خاص و حوزه عمل در هر یک از شهرستان های تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت به ایجاد شعبه یا شرکت نماید . مسئولیت حفظ و نگهداری شبکه های آب رسانی روستا ها تا زمانیکه تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته اند کماکان به عهده وزارت جهاد سازندگی میباشد .
 • ماده - 4 - وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکت های موردنظر در مرکز و مراکز استان ها اقدام نماید .
 • ماده - 5 - اساسنامه این شرکت ها حداکثر طرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/9/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری