iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • شماره - 74955/564 ، مورخ 13/12/1390 - جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرا اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تایید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ میگردد . قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی :
  • ماده - واحده - دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر ظرف سه سال با رعایت حکم بند ( ج ) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، تعداد ده هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را که از سال زراعی 1382 تا زمان تصویب این قانون حداقل دو سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا در تعاونی های تولید به عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت جهاد کشاورزی استان ها ، شهرستان ها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یاد شده باشند و یا با معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای توسط جهاد کشاورزی استان ها اشتغال به کار داشته و به صورت مستقیم بر محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی نظارت داشته اند ، با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پست های عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستان ها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام نماید .
   • تبصره - 1 - فعالیت مستمر عبارت از حداقل شش ماه فعالیت متوالی نظارت در هر سال زراعی است .
   • تبصره - 2 - سابقة خدمت ناظران در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاونی های تولیدی با ارایه مدرک معتبر و مورد تایید جهاد کشاورزی استان ها به حداکثر سن شرایط عمومی استخدام اضافه میگردد .
   • تبصره - 3 - مدرک تحصیلی بالاتر و یا سابقة کاری مرتبط و بیشتر ، نوآوری ، آزمون ورودی ، مصاحبه علمی و سابقة ایثارگری مراتب اولویت استخدام ناظران مشمول این قانون است .
   • تبصره - 4 - برای استخدام ناظران مشمول این قانون که قبلا در آزمون ورودی شرکت نموده و با گذراندن دوره های آموزشی مرتبط و معتبر از مراکز آموزش جهاد کشاورزی به کار گرفته شده اند ، مشروط بر اینکه حداقل سی ماه سابقه کار مرتبط داشته باشند ، نیازی به برگزاری آزمون استخدامی مجدد نیست .
   • تبصره - 5 - به کارگیری ناظران ، فقط در جهاد کشاورزی بخش و دهستان مجاز است و به کارگیری آنان حداقل تا ده سال پس از استخدام در واحد های ستادی و مراکز استان ها ممنوع است .
   • تبصره - 6 - در صورت استخدام ، سوابق بیمه مرتبط با فعالیت نظارتی که توسط سازمان های بیمه گر اقدام شده یا میشود به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه میگردد و هرگونه ما به التفاوت اعم از سهم بیمه شده و کارفرما در مورد سوابق قبلی ناظر ، برعهده وی میباشد .
   • تبصره - 7 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 10/12/1389 لغو میگردد .
 • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تایید شورای نگهبان رسید .