iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
 • ماده - واحده - ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح زیر اصلاح و 4 تبصره به عنوان تبصره های 3،4،5 و 6 به آن الحاق میگردد :
  • ماده - 34 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی ، کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند ، بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد .
   • تبصره - 3 - اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید میگردد . زمین های خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیات واگذاری زمین قرار میگیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود .
   • تبصره - 4 - در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمان های آب منطقه ای طبق مقررات جاری خور نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام مینماید .
   • تبصره - 5 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود بمنظور مشارکت مردم در امر بیابان زدایی و کویر زدایی با تهیه طرح های اجرایی و تامین امکانات و نهاده های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرح های مصوب درختکاری و بوته کاری و مرتع داری و آبخیز داری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید . واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگل ها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
   • تبصره - 6 - کلیه درآمد های ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصرا در اجرای این قانون و ا حیا و اصلاح مراتع و جنگل ها و امور زیربنایی و آبخیز داری مناطق مربوطه به مصرف برسد .
 • توضیحات - - - طرح « اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن » که در تاریخ 21/10/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل 112 قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و با اصلاحاتی در متن ماده واحده به شرح فوق به تصویب رسیده است .