iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در هزینه های تولید و درآمد های کشاورزان ، دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (6) و (7) به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/6/21 الحاق میگردد :
    • تبصره - 6 - دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد .
    • تبصره - 7 - مفاد تبصره (6) در خصوص قیمت های سال زراعی 84 - 1383 نیز لازم الاجرا میباشد .
    • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سی ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/4/8 به تایید شورای نگهبان رسید .