iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان ، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی ( گندم ، برنج ، جو ، ذرت ، چغندر ، پنبه وش ، دانه های روغنی ، چای ، سیب زمینی ، پیاز و حبوبات ) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن ها از طریق واحد های ذی ربط اقدام نماید .
    • تبصره - 1 - وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیات دولت تقدیم نماید .
    • تبصره - 2 - دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی ( آخر شهریور ماه ) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید .
    • تبصره - 3 - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین نماید .
  • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.6.22 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی