iranmatikanlogo
logo
 • توضیحات - - - شرکت هایی که فعالیت اصلی آن ها به شرح زیر میباشد ، در صورت داشتن شرایط مصوب پذیرش ، میتوانند در بورس سهام پذیرفته شوند :
  • بند - 1 - تولیدی اعم از : صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، شهرسازی
  • بند - 2 - هتلداری و توریسم
  • بند - 3 - حمل و نقل
  • بند - 4 - سرمایه گذاری
  • بند - 5 - مالی و اعتباری
  • بند - 6 - چاپ و انتشارات
  • بند - 7 - امور بانکی و بیمه
  • بند - 8 - انبار های عمومی و سردخانه
  • بند - 9 - آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، مخابرات و پست