iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  • بند - الف - اشخاص مشمول این آیین نامه : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند های « الف » تا « ز » ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب – ۱۳۷۹-
  • بند - ب - صورت مالی حسابرسی شده : صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۹-
  • بند - ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی .
 • ماده - 2 - دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع مصوب ۱۳۸۳- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند .
 • ماده - 3 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه ( از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره ) را به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده آن ها منوط نماید .
 • ماده - 4 - شرکت های تازه تاسیس ، ضمن معافیت از ارایه صورت های مالی در سال اول تاسیس ، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ، ارایه نماید .
 • ماده - 5 - سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آن ها فاقد گزارش حسابرسی شده است ، خودداری نمایند . در مورد شرکت های پذیرفته شده ، نماد عملیاتی آن ها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد .
 • ماده - 6 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده ، بررسی و در صورت عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید .
 • ماده - 7 - اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده ، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرسی مربوط رسیده باشد ، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارایه نمایند . مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
 • ماده - 8 - هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه گذاری ، حق امتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است .
 • ماده - 9 - به منظور ارتقای سطح کیفی ، دقت و سرعت ارایه خدمات حسابرسی و بازرسی ، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویبنامه با تهیه و ایجاد نرم افزار های تخصصی لازم ، به کارگیری نیرو های متخصص ، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دوره های آموزشی مربوط ، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید .
  • تبصره - - - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده ، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار موردنیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد .
 • ماده - 10 - در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیاز های کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر نماید .
 • ماده - 11 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید .
 • ماده - 12 - به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزار های حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور ، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آن ها ابلاغ نماید .
 • ماده - 13 - مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت میباشد .
 • توضیحات - - - این تصویبنامه در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .