iranmatikanlogo
logo
 • ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  • بند - الف - نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات : نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا ها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه مینماید . در این نظام با استفاده از رویه ها ، استاندارد ها و به ویژه ابزار خبره طبقه بندی و کدگذاری کالا ها و خدمات ، زبان مشترک و مفاهیم همسانی در سطح ملی ایجاد شده و کلیه اطلاعات اعتباری کالا ها و خدمات از قبیل مراجع عرضه کننده ، مشخصات فنی ، استاندارد های ملی و بین المللی ثبت ، ذخیره ، ساماندهی و توزیع میگردد . نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در این آیین نامه تحت عنوان « نظام » اطلاق میگردد
  • بند - ب - ساختار طبقه بندی ملی : نظام ، دارای یک ساختار طبقه بندی است که توسط وزارت بازرگانی ایجاد و جهت استفاده عموم در دسترس قرار میگیرد . این ساختار براساس ماهیت کالا ها و خدمات ، آن ها را دسته بندی نموده و سازگار با شرایط کشور میباشد .
  • بند - ج - بستر اطلاعات : فضای اطلاعاتی مجهز به حافظه اجتماعی و مفاهیم مشترک است که جریان اطلاعات چند سطحی را برقرار و تبادل الکترونیکی داده ها در درون و بیرون سازمان ها را میسر می سازد . این بستر زیرساخت طراحی پایگاه های اطلاعاتی قرار میگیرد تا قابلیت تعامل بین سیستم های رایانه ای در سازمان های مختلف افزایش یابد .
  • بند - د - استاندارد ها : استاندارد های ملی طبقه بندی ، نامگذاری و تعیین شناسه کالا و خدمات است که توسط وزارت بازرگانی طراحی ، تعریف و نگهداری گردیده و توسعه می یابند .
  • بند - ه - اطلاعات پایه : در تمام زنجیره های تامین ، دو دسته اطلاعات وجود دارند . دسته اول ، اطلاعات پایه بوده که خارج از محیط هر یک از سازمان ها تولید میگردند و بین تمام عناصر زنجیره تامین مشترک میباشند . دسته دوم اطلاعات عملیاتی هستند که وابسته به محیط بوده و عمدتا آمارهایی از قبیل میزان تولید ، میزان واردات ، میزان صادرات را شامل میگردند . نظام مذکور با اطلاعات پایه سر و کار دارد و به ساماندهی ، تعیین استاندارد ها ، تولید ، ذخیره سازی و انتشار این دسته از اطلاعات می پردازد .
  • بند - ه - درگاه یا پرتال اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات : که در این آیین نامه به اختصار درگاه اطلاع رسانی نامیده میشود ، درگاهی اینترنتی است که تبادل اطلاعات پایه مربوط به کالا ها و خدمات در زنجیره تامین ( شامل مراجع عرضه کننده ، نام و شناسه ملی ، مشخصات فنی و امثال آن ها ) از طریق آن انجام گردیده و اطلاعات پایه مربوط به کالا ها و خدمات از طریق آن در قالب پایگاه های اطلاعاتی مناسب ساماندهی و توزیع میشود .
 • ماده - 2 - هدف این آیین نامه عبارت است از تشریح چگونگی اجرایی نمودن نظام و مشخص نمودن چارچوب کلی و وظایف دستگاه های اجرایی در آن .
 • ماده - 3 - دامنه شمول مواد این آیین نامه ، کلیه کالا ها ، خدمات و اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده یا عرضه کننده آن ها است . اولویت پذیرش با بنگاه های تولیدی و عرضه کنندگان دارای شخصیت حقوقی است .
  • تبصره - 1 - واحد های خرده فروشی که کالا ها و خدمات را مستقیما به مصرف کننده نهایی می رسانند مشمول این آیین نامه نیستند .
  • تبصره - 2 - ترتیب زمانی برای تحت پوشش قرار گرفتن طبقات کالا و خدمات در اطلاعیه هایی که توسط وزارت بازرگانی صادر خواهد شد مشخص میگردد .
 • ماده - 4 - وزارت بازرگانی به عنوان مجری نظام ، مکلف است ظرف نه (9) ماه از ابلاغ این آیین نامه ، ساختار طبقه بندی ملی کالا و استاندارد های لازم را برای صدور شناسه ملی برای تمام کالا ها فراهم نماید . در مورد خدمات ، مهلت زمانی دوازده (12) ماه پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد بود . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول تامین منابع مصوب اجرای طرح بوده و تمام دستگاه های اجرایی ذی ربط ، به خصوص دستگاه های تعیین شده در تصویبنامه شماره 116225/ ت 35818 ه مورخ 18/9/1385 موظف به همکاری برای ایجاد و گسترش این نظام خواهند بود .
 • ماده - 5 - وزارت بازرگانی موظف است نسبت به تهیه بسته های آموزشی و اطلاع رسانی اقدام و ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه با همکاری دستگاه های ذی ربط ، اطلاع رسانی مناسب ، آگاه سازی و آموزش عمومی را از طریق رسانه های جمعی و سایر ابزار های مربوط انجام دهد تا بستر مطلوب برای اجرای نظام فراهم شود .
 • ماده - 6 - کلیه مشمولین موضوع ماده (3) این آیین نامه موظفند با مراجعه به واحد های تایید شده توسط وزارت بازرگانی که در درگاه اطلاع رسانی معرفی میشوند ، نسبت به طبقه بندی و دریافت شناسه ملی برای کالا ها ظرف دوازده (12) ماه و برای خدمات ظرف هیجده (18) ماه پس از مهلت آگاه سازی ( ماده 5) اقدام نمایند . وزارت بازرگانی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم از جمله ساز و کار های تشویقی و حمایتی ، زمینه لازم را برای عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به وجود آورد .
 • ماده - 7 - دستگاه های دولتی مربوط موظف به انجام اقدامات زیر میباشند :
  • بند - الف - به منظور اجرای نظام ، کلیه دستگاه های دولتی موظفند از ابتدای سال 1388 خرید های بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند .
  • بند - ب - به منظور اجرای نظام ، وزارت بازرگانی موظف است بیست و چهار (24) ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، به هنگام ثبت سفارش ، اعطای تسهیلات و مشوق های صادراتی ، صدور تاییدیه و تمدید کارت بازرگانی ارایه خدمات خود را منوط به ارایه شناسه ملی مربوط و تایید شده در درگاه اطلاع رسانی از سوی واحد متقاضی نماید . همچنین دستگاه های مذکور در بند (2) تصویبنامه شماره 116225/ ت 35818 ه مورخ 18/9/1385 و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند که از سال 1387 در آذر ماه هر سال ، لیست خدماتی که در حوزه عملیات هر دستگاه به توسعه نظام کمک میکند به وزارت بازرگانی اعلام نموده و از ابتدای سال بعد ارایه خدمات مذکور را منوط به ارایه شناسه ملی تایید شده نمایند .
 • ماده - 8 - وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آمار ایران ، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاه های ذی ربط حسب مورد نسبت به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیستم های کدینگ موجود نظیر HS , ISIC , SITC , CPC , UMDNS اقدام نماید .
 • ماده - 9 - کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی نمودن نظام ، اعتبارات موردنیاز را سالیانه در پیشنهاد بودجه سنواتی خود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی نمایند .
 • ماده - 10 - اصلاحات موردنیاز در این آیین نامه با ارایه پیشنهاد از سوی دستگاه های اجرایی مربوط و جمع بندی آن ها توسط وزارت بازرگانی و تصویب در کار گروه تدوین کننده این آیین نامه اعمال خواهد گردید .
 • توضیحات - - - این تصویبنامه در تاریخ 9/2/1386 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .