iranmatikanlogo
logo
  • یادآوری - - - یادآور میشود متن نامه شماره 3322-3266/6/90 مورخ 26/7/90 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است : در ارتباط با نامه شماره 122275/115058/113/889/73/194 مورخ 19/6/90 دفتر واردات گمرک در خصوص اخذ مجوز واردات کود از وزارت جهاد کشاورزی به استناد تبصره 1 بند به ماده 145 قانون برنامه و آیین نامه اجرایی ورود ، ساخت ، فرمولاسیون و مصرف کود های شیمیایی ، آلی ، زیستی و سموم دفع آفات نباتی موضوع مصوبه شماره 282501/ ت 43277 که مورخ 9/12/89 به استحضار می رساند بلافاصله پس از ابلاغ آیین نامه مذکور ، هیات نظارت ، دبیرخانه و کار گروه های تخصصی تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمودند . با توجه به گستردگی وظایف و ابعاد مختلف آیین نامه مذکور که شامل 71 ماده میباشد ضمن اولویت بندی موضوعات مهم مطروحه موضوع ثبت سفارش ، واردات ، صادرات و ترخیص کود های کشاورزی در دستور کار قرار گرفته که در مرحله نهایی تصویب در هیات نظارت کود و ابلاغ به کلیه دستگاه های ذی ربط من جمله گمرک جمهوری اسلامی میباشد . علیهذا باعنایت به موارد فوق و جهت جلوگیری از هرگونه خلل در روند تولید محصولات کشاورزی ، نامه شماره 52731/020 مورخ 28/12/89 وزیر جهاد کشاورزی نیازی به اخذ مجوز از این وزارت نبوده و دستگاه های ذی ربط نسبت به ثبت سفارش واردات و ترخیص کود های کشاورزی در حوزه مرتبط کما فی السابق اقدام لازم را مبذول نمایند .